Intern audits

Intern audit er selvfølgeligt en krav i stort set alle standarder og med god grund. Intern audit er en metode til at tage temperaturen på ledelsessystemet og skal ses som ledelsens værktøj til at monitorer det implementerede ledelsessystem. Intern audit er ikke et forbedringsværktøj, men en metode der kan påvise processer der ikke performer og dermed har behov for at blive justeret, trænet og gen auditeret, for at bringe ledelsessystemet op til forventet niveau.

Q-CON tilbyder:

 • At udfører intern audits for jeres virksomhed i henhold til ISO9001/2015, IATF16949 & VDA 6.3.
 • At opbygge Audit teams, struktur, processer, dokumentation og træning for jeres intern auditsystem.
 • At opbygge globale audit styring for intern audit i jeres virksomhed.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Leverandør audits

“Dårlige råvare ind, er lig med dårlige færdige vare ud”

Leverandør audits er en stærk metode til at udvælge og styrer leverandører og et område hvor virksomheden kan reducere sine omkostninger ved at få et ensartet billed af leverandørenes ledelsessystems niveau, og skabe et kvalificeret grundlag for at arbejde med leverandør udvikling.

Kundes krav rækker i dag langt udover den enkelte kunde & leverandøre forhold, der ligger forventninger til at leverandører styrer ud i andet, tredje eller sågar fjerde led (Tier 2,3 & 4) af leverandørkæden. Dette stiller også krav om en struktureret, kvalificerende og kvantificerende leverandørestyrings metode.

VDA 6.3 er en procesorienteret audit form der med et meget tydeligt scorings system og tjekliste reducerer subjektiviteten i leverandør audits.

VDA 6.3 Proces audits evaluerer virksomhedens evne til at udvikle produkter/processer, og dykker ned i projekt styringsmetoder, overlevering fra udvikling til produktion, styring af kundekrav og disses implementering fra udvikling til serie produktion.

Q-CON tilbyder:

 • At udføre leverandør audits i henhold til specifikke kundekrav, ISO9001/2015, IATF16949 & VDA 6.3
 • At opbygge Audit teams, struktur, processer, dokumentation og træning for jeres leverandør auditsystem.
 • At opbygge globale audit styring for leverandør audit i jeres virksomhed.
 • Træning af jeres medarbejder i ISO9001/2015, IATF16949 & VDA 6.3 med henblik på auditering af leverandører.
 • At implementerer leverandør audits i forskellige niveauer i jeres sourcing proces.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tredje parts/Certificerings audits

Tredje parts/Certificerings udføres af akkrediterede virksomheder, typisk som en årlig surveillance audit og hver tredje år som en re-certificering til en relevant standard.

Det kan være en svær opgave for den enkelte virksomhed at kende det præcise compliance niveau op mod de standarder der skal auidters/re-certificeres i af tredje part, både ved opstart af en ny standard eller ved opkvalificering for eksempel fra ISO9001/2008 til ISO9001/2015, eller fra ISO/TS16949 til IATF16949.

Q-CON tilbyder:

 • At udføre gap analyser på eksisterende kvalitet system i henhold
 • At udarbejde projekt plan baseret på gap analysen.
 • At hjælpe virksomheden gennem certificeringer:
 • At definere scope for ledelsessystemet.
 • Planlægning op mod stage 1 og stage 2 tredje part audits.
 • Udarbejdelse af kontrakter med certificering bureauer.
 • Opfølgning og lukning af afvigelser givet fra tredje parts audits