Risiko og muligheder

Risikostyring og identificering af muligheder, er en vigtig del at de styringsværktøjer moderne virksomheder benytter sig af til at sikre strategier, processer, råvare, færdigvare, leverancer etc.

I nyeste udgave af ISO9001/2015 og IATF16949 lægges betydelig større vægt på at udføre og dokumenter risikostyringen af virksomhedens ledelsessystem, dette er helt i tråd med intentioner i ISO14001 og ISO45001 hvor der på High-level strukturen med fordel kan bruges samme risikoværktøjer og dermed sikre en ensartethed og henover de standarder virksomheden skal efterleve.

Risikostyring/vurderinger bør ikke gøres unødige komplekse og skal tilpasses den enkelte virksomheds behov og størrelse. Brugbare og tilgængelig risikomodeller kan med fordel implementeres når der skal risikovurderes på strategi og processer.

Når der skal risikovurderes på proces/produkt udviklings og produktionsprocesser er det i industrien den anerkendte metode FMEA (Failur Mode Effect Analyse) som har bevist sin styrke som en detaljeret metode til at afdække på udstyr, produkt og produktions metode.

Dermed kan risikostyring opdeles i tre niveauer der sikre overholdelse af ISO9001/2015, IATF16949 & VDA 6.3:

Højt niveau:

 • Strategi. Ydre og inder interessenter
 • Contingency & Continuity.

Mellem/operationelt niveau:

 • Identificer risiko i processer.

Detaljeret niveau

 • FMEA (Failur Mode Effect Analyse).

Q-CON tilbyder:

 • At afdække virksomhedens behov for risiko og muligheds analyser.
 • At skabe struktur for risiko og muligheds system.
 • At udfærdige beskrivelser (Procedure, instruktioner og skabeloner) til risiko og muligheds.
 • At udarbejd, implementer og træne i specifikke risiko værktøjer som:
 • Ydre og indre interessent analyser
 • Contingency & Continuity planning
 • FMEA (Failur Mode Effect Analyse)
 • Fiskebens analyser & 5X Hvorfor
 • Proces risiko værktøjer