Ledelses & Kvalitetssystemer

I dagens virksomheder er ledelsessystemer ikke kun reduceret til at omhandle kvalitet, sikkerhed eller miljø, men systemer der er integreret som en del af virksomheden og afspejles fra strategien til det operationelle niveau.

Ledelsessystemet er ledelsens metode til at styre på områder som kvalitet, miljø, sikkerhed, men også en generel metode til at reducere risikoen i forretningen, mindske variation i produkter og reducere omkostninger.

Q-CON Tilbyder:

 • Global og lokal projektstyring ved behov for implementering eller opgradering af ledelsessystemer i henhold til ISO9001/2015, IATF16949, VDA 6.3 og andre standarder.
 • At udføre Gap analyser op mod standarder og kundekrav.
 • Opbygning af ledelsessystem med proces beskrivelser, Politikker, procedure, instruktioner og skabeloner.

Kunde specifikke krav:

“CSR, Customer specific Requirements”

Kundens krav er styrende for en virksomhed og det er krav i ISO9001/2015, IATF16949, VDA 6.3 at der styres efter kundens specifikke krav gennem beskrivelse af kundens krav gennem hele processen fra salg, over udvikling (APQP & PPAP) til produktion, lager og forsendelse.

At forstå, oversætte og implementer kundens krav er en kompleks opgave der kan dække alt fra krav om ISO9001/2015, IATF16949, VDA 6.3, ISO 14001 etc. Som leverandør kan det være en stor opgave at forstå og implementer kundens krav og det er derfor vigtig at kunne identificer de reelle krav fra kunden og det som er ”bare” ønsker kunden.

Q-CON Tilbyder:

 • At hjælpe jeres virksomhed med at identificer de faktisk kundekrav fra kundens standarder, indkøbs specifikationer, tegning og tilsvarende dokumentation.
 • At skabe overblikket og opbygge strukturen for at identificer og blive i stand til at styre på kundekrav.
 • At skabe den gode dialog mellem kunde og leverandør når krav skal kommunikeres og forstås.
 • At udfærdige standarder med kundekrav, som leverandør, logistik, kvalitets manualer.

Leverandørstyring:

Styring af leverandører dækker ikke kun over den klassiske disciplin med styring på leveringstiden og leveret kvalitet på råvare.

Behovet for lav eller ingen variation i moderne produktion og stærke kundekrav har åbnet et vindue til leverandørerne hvor disse skal styres gennem audits, monitorering, leverandørudvikling og Cost Down projekt i tæt samarbejde med mellem kunde og leverandør. Leverandøren skal ses som alle leverancer ind til virksomheden og der skal styres på de leverandører og services der kan påvirke kvaliteten af slutproduktet.

Dermed kommer leverandører som vedligehold og reservedels leveranser til produktionsudstyr også i fokus når disse leverancer kan påvirke form, fit & Function.

Leverandør audits er, rigtigt brugt, en meget stærk metode til at udvælge og styrer leverandører.

VDA 6.3 er en procesorienteret audit form der med et meget tydeligt scoringssystem og tjekliste reducerer subjektiviteten i leverandør audits.

VDA 6.3 Proces audits evaluerer leverandørens evne til at udvikle produkter/processer, og dykker ned i projekt styringsmetoder, overlevering fra udvikling til produktion, styring af kundekrav og disses implementering fra udvikling til serieproduktion.

Q-CON Tilbyder:

 • At hjælpe jeres virksomhed med at opbygge et værdiskabende leverandørstyringssystem der opfylder krav i ISO9001/2015, IATF16949, VDA 6.3 og kundekrav.
 • At strukturer, opbygge og implementer en, for jeres virksomhed passende, leverandør risikostyringsmetode.
 • At løfte jeres nuværende leverandørstyring til et niveau der er i overensstemmelse med ISO9001/2015, IATF16949, VDA 6.3.
 • At opbygge lokal eller globale audit struktur for leverandøraudit i jeres virksomhed.
 • Træning af jeres medarbejder i ISO9001/2015, IATF16949 & VDA 6.3 med henblik på auditering af leverandører